Page:Sibu Congkan0688-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-4.djvu/73

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


聖人之大㫖發言成章有可𮗚者古之司徒必求秀士由郷

而升之天官古之太史必求人風陳詩以獻于法宫然後材

不遺而志可見近丗之居位者或未能盡用古道故呉君之

行不昭而其辭不薦雖一命于王而終伏其志嗚呼有可惜

哉武陵又論次誌傳三卷継于末其官氏及他才行甚具云

   王氏伯仲唱和詩序

僕聞之丗其家業不隕者雖古猶今也求之於今而有𫉬焉

王氏子某與余通家代爲文儒自先天以來睿宗年号䇿名聞逹

秉毫翰而踐文昌登禁掖者紛綸華耀継武而起士大夫掉

鞅於文囿者掉徒弔切正也鞅音養咸不得攀而倫之乙亥歳貞元十一年号

某自南徐來南徐潤州執文貺予詞有逺致又著論非班超不能

讀父兄之書而乃徼狂疾之功以爲名吾知其奉儒素之道

專矣間以兄弟嗣來京師㑹于舊里(⿱艹石)璩瑒在魏璩音渠瑒徒朗切及