Page:Sibu Congkan0688-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-4.djvu/74

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


仗挭丑亮二切後漢應奉子珣珣子璩字休璉璩兄瑒字德璉機雲入洛陸杭二子由是正聲迭

奏雅引更和播塤箎之音韻調律吕之氣候穆然清風發在

簡素文章之胄SKchar能及兹况宗兄王緯爲塩鐵轉運使握炳然之文以

賛𨵿石廌冠銀章廌宅買切即豸字榮映江湖則嚮時之美談必復

其始某也謂余傳卜氏之學卜子夏作詩序宜叙于首章操斧於班

郢之門潘云班與般同即公輸子又莊子云郢人善塗墍者斯強顔耳詩凡(⿱艹石)干首
増廣註釋音辯唐柳先生集卷之二十一