Page:Sibu Congkan0688-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-4.djvu/80

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


司馬相如有諭蜀文燕然之文燕平声班固有燕然山銘炳烈于漢史眞可慕也

不然是瑣瑣者惡足置齒牙間而榮吾子哉

   同呉武陵送前桂州杜留後詩序杜周士

觀室者觀其隅隅之巍然直方以固則其中必端莊宏逹可

居者也人孰異夫是今(⿱艹石)杜君之隅可𮗚而中可居居之者

德也賛南方之理理是以大揔留府之政政是以光其道不

撓好古書百家言洋洋滿車行則與俱止則相對積爲義府

溢爲髙文慤而和肆而信豈詩所謂抑抑威儀惟德之隅者

耶今往也有以其道聞于天子天子唯士之求爲急杜君欲

辭爭臣侍從之位其可得乎濮陽呉武陵直而甚文樂杜君

之道作詩以言余猶呉也故於是乎序焉

   送寜國范明府詩序范傳眞

近制凡得仕於王者歳登名于吏部兵部兵一本作吏則必參其