Page:Sibu Congkan0688-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-4.djvu/82

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


以是言也告於其僚子厚時爲監察御史咸恱而尚之故爲詩以贈

其去而使余爲序

   送幸南容歸使聮句詩序

昔漢室方盛文章之徒合于京師亦旣充金馬一有盈字石渠則

又溢于諸侯求逹其道故救乗客于呉相如遊于梁其或致

書匡主用極其志節之大者也適時𮗚變以成其性道之茂

者也渤海幸君旣登于太常之籍貞元元年中進士第又膺邯鄲之召

罪音趙地北㑹元戎直道自逹吾濟器其略南聘天朝相禮述

職公卿多其儀合度於易于之間礼記檀弓易于者未之有也注易謂君行于謂臣

雖枚生之節長卿之道無以尚也冬十有二月朝右禮備

復于轅門我同升之友是用榮其趣舎潘云上七喻切下文赦二音莊子注進也

退惜其離曠卜兹良夜詠歎其美比詞聮韻竒藻遞發爛(⿱艹石)

編具粲如貫珠琅琅清響交動左右羣公以侍御之往也矛