Page:Sibu Congkan0712-沈亞之-沈下賢文集-2-1.djvu/4

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


沈下賢文集序

文章盛衰與世升降唐之文風大振於正元元和之

間韓桞唱其端劉白⿰糹⿱𢆶匹其𨌔當時學者洆濡游泳攬

其英華洗濯磨淬輝灮日新苟有作者皆𠯁㕥拔岀

流俗自成一家之語則吴興之文是已公諱亞之字

下賢吴興人元和十年登進士苐厯辟藩府甞游韓

愈門李賀許其工為情語有窈窕之思其後杜牧李

啇𨼆俱有擬沈下賢詩則當時稱聲甚盛而存於今

者既不盡見丗之𠩄有復舛錯訛謬脫文漏句十有