Page:Sibu Congkan0712-沈亞之-沈下賢文集-2-1.djvu/5

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


二三頃淂善本𠕂加校覆皆得其正惜其藏於篋笥

不得與好學之士共其翫繹因命工刋𨩐以廣其傳

元祐丙寅十月一日題