Page:Sibu Congkan0731-白居易-白氏長慶集-24-08.djvu/10

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


漱清流其或偃而或仰門去渭兮百歩常

一日而三往夜分兮叩舷天無雲兮水無

烟遲遲兮明月波澹艷兮棹寅縁日暮兮

舟泊草萋萋兮沙漠漠習習兮春風岸柳

動兮渚花落發浩歌以長引舉濁醪而緩

酌春冉冉其將盡予何爲乎不樂鳥樂兮

雲際鳴嚶嚶兮飛裔裔魚樂兮泉底鬐撥

撥兮尾潎潎我樂兮聖代心融融兮神泄

泄伊萬物各樂其樂者由聖賢之相契賢