Page:Sibu Congkan0731-白居易-白氏長慶集-24-08.djvu/9

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


之九葉兮華與夷而無氛埃及帝纉位之

二紀兮命高與鄭爲鹽梅二賢兮爰立四

門兮大開凡讀儒書與履儒行者率充賦

而四來雖片藝而必收兮故不棄予之小

才感再遇扵知巳心慙怍以徘徊登予名

於太常署予職於蘭臺臺有蘭兮閣有芸

芳菲菲其可襲備一官而無一事又不維

而不縶家去省兮百里每三旬而一入川

有渭兮山有華澹悠悠其可賞目白雲兮