Page:Sibu Congkan0731-白居易-白氏長慶集-24-08.djvu/22

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  求玄珠賦 以玄非智求珠以眞得

至乎哉玄珠之爲物也淵淵緜緜不知其

然存乎視聽之表生乎天地之先其中有

象與道相全求之者刳其心俾損之又損

得之者反其性乃玄之又玄玄無音聽之

則希珠無體搏之則微故以音而求之者

妄以體而得之者非倐爾去焉將窅SKchar

齊往忽乎來矣與罔象而同歸是以聖人

之求玄珠也損明聖薄仁義索之惟艱失