Page:Sibu Congkan0731-白居易-白氏長慶集-24-08.djvu/30

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


能器靡雕䤹誰識無心之巧衆謂之拙以

其因物不改我爲之巧以其成功不宰不

改故物全不宰故功倍遇以神也郢人之

術攸同合乎道焉老氏之言斯在噫舟車

器異杞梓材殊罔枉枘以鑿罔破圓爲觚

必將考廣狹以分寸審刓方以規模則物

不能以長短隱材不能以曲直誣是謂心

之術也豈慮手之傷乎且夫大盈若冲大

明若蒙是以大巧棄其木工則知巧在乎