Page:Sibu Congkan0731-白居易-白氏長慶集-24-08.djvu/51

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


是非我之子孫

  騶虞𦘕賛 并序

騶虞仁瑞之獸也其𠩄感𠩄食曁形狀質

文孫氏瑞圖具載其事元和元年夏有騶

虞圖贈予者予愛其外猛而威内仁而信

又嗟曠代不覿引筆賛之詞云爾

孟山有猛仁心毛質不踐生芻不食生物

有道則見非時不出三季巳還退藏於密

我聞其名徴之於書不識其形得之扵圖