Page:Sibu Congkan0731-白居易-白氏長慶集-24-08.djvu/52

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


白質黒文猊首虎軀是耶非耶孰知之乎

巳矣夫已矣夫前不見往者後不見來者

于嗟乎騶虞

  貘屏賛 并序

貘者象鼻犀目牛尾虎足生南方山谷中

寢其皮辟溫圖其形辟邪予舊病頭風每

寢息常以小屏衞其首適遇𦘕工偶令寫

之桉山海經此獸食銕與銅不食他物因

有𠩄感遂爲賛曰