Page:Sibu Congkan0782-黃滔-唐黃御使公集-3-2.djvu/144

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


焉十七落髪淳朴貞古了與流輩異曁武宗皇

帝乙丑之否乃束髮於儒冠菜中而蓬跡來府

之芙蓉山弘照大師見奇之故止其所至宣宗

皇帝之復其道也𣵀而不緇其身也褎然而岀

北遊吳楚梁宋燕秦受具足戒於幽州寳刹寺

訖廵名山扣諸禪宗突兀飄颻雲翔鳥逝爰及

武陵一靣德山止於珍重而岀其徒數百咸莫

之測德山曰斯無偕也吾得之矣咸通六年

歸于芙蓉之故山其年圓寂大師亦自潙山擁