Page:Sibu Congkan0782-黃滔-唐黃御使公集-3-2.djvu/145

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


徒至坐于怡山王眞君上昇之地其徒熟熟師巳嗣

纍纍而欵關師拒而久之則有行實者始以

師同而議曰師之道巍巍乎法門圍遶之所不

可造次其地宜若鷲嶺猴江之爲⺊府之西二

百里有山焉環控四邑峭拔萬仭崷崪以支圓

碧培塿以𤫽羣青恠石古松棲蟄龜鶴靈湫邃

壑隱見龍雷山之半頂之上則先冬而雪盛夏

而寒其樹皆别垂藤蘿䒠茸而以爲之衣交錯

而不呈其形奇姿異景不可殫狀雖霍童武夷