Page:Sibu Congkan0864-曾鞏-南豐先生元豐類槁-10-05.djvu/43

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


委曲當有所操縦緩急不能一断以法舉法而䋲之則

其罪固易求也凢有𠩄為問可不可扵州執一而違之

則其𫝑固易撓也其罪易求其势易撓故為之者有以

得扵州然後其済可幾也不幸其一錙銖與之咈則大

者求其罪小者撓其势将不遺其力矣吏之不能自安

豈𠯁道㢤縣有不與其SKchar者乎方是時也而天下之能

忘其势而好惡不妄者鮮矣能忘人之势而強立不苟

者亦鮮矣州負其強以取威縣SKchar其弱以求免其習巳

乆其俗巳成之後而守正循理以求其得扵州其亦不

可以必也則仕扵此者欲行其志豈非難也㢤君子者

雖無所䖏而不安然其扵自䖏也未嘗不擇仕而得擇