Page:Sibu Congkan0864-曾鞏-南豐先生元豐類槁-10-05.djvu/44

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


其自䖏則縣之事有不敢任者豈可謂過也㢤洪州新

建自太平興國六年分南昌為縣至嘉佑三年凢若干

年為令者凢三十有九人而秘書省著作佐郎黄巽公

權来為其令抑豪縦惠下窮守正循理而淂済其志者

也公權亦喜其職之行因考次凢為令者名氏将伐石

以書而列置于壁間故予為之載其行治而囙著其為

縣之難使来者得覽焉

   清心亭記

嘉祐六年尚書虞部員外郎梅君為徐之蕭縣改作其

治𠩄之東亭以為燕息之𠩄而名之曰清心之亭是𡻕

秋冬来請記扵京師屬余有亡妹薚女之悲不果為明