Page:Sibu Congkan0868-曾鞏-南豐先生元豐類槁-10-09.djvu/125

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   鄆州平隂縣主簿関君妻曽氏墓表

鄆州平隂縣主簿関君景暉娶姓曽氏建昌南豊人尚

書水部貟外郎諱某之曽孫尚書戸部郎中直史舘贈

右諌議大夫諱某之孫太常愽士諱某之女而鞏之長

妹也始吾妹為兒時育扵祖夫人巳不好戯弄及長喜

讀書扵女工之事不敎而自䏻為人進退容止皆有法

度人罕見其喜愠之色内外屬皆嚴重之性儉素扵紛

華盛麗之際無所好其在父毋及夫之家或𬞞食不給

處之晏然其推之扵人雖資身之物不為秋毫頋惜計

也其治女事尤勤雖勞不厭治家人之業雖煩細皆有

條理飬父母姑舅皆至孝姑乆疾晝夜候省未嘗湏㬰