Page:Sibu Congkan0889-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-04.djvu/101

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


仰之者精氣之聚爾及其斃也瓦礫之不(⿱艹石)也人之

死骨肉臭腐螻蟻之食爾其貴乎萬物者亦精氣也

其精氣不奪于物則藴而爲思慮發而爲事業著而

爲文章昭乎百丗之上而仰乎百丗之下非如星之

精氣隨其斃而滅也可不貴哉而生也利慾以昬耗

之死也臭腐而棄之而一無而字惑者方曰足乎利慾所

一無所字以厚吾身吾於是乎有感

天西行日月五星皆東行日一歲而一周月疾於日

一本無三字一月而一周天又疾於月一日而一周星有

遲有速有逆有順是四者各自行而(⿱艹石)不相爲謀其