Page:Sibu Congkan0889-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-04.djvu/103

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 熈寧五年秋七月男發等編定

  紹熈二年三月郡人孫謙益校正

黃楊樹子賦多黃楊樹子一無子字濆激濆當作噴

鳴蟬賦崢嶸石本嶸作𡵓

病暑賦又如一作又同空廬一作室廬

憎蒼蠅賦丫髻一作丫髮

醉翁吟序作醉翁吟作一作爲

說第三任矣此下一有乎字學也此上一有於字