Page:Sibu Congkan0889-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-04.djvu/108

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


下之不正也統者所以合天下之不一也由不正與

不一然後正統之論作堯舜之相傳三代之相代或

以至公或以大義皆得天下之正合天下於一是以

君子不論也其帝王之理得而始終之分明故也及

後丗之亂僭僞興而盜竊作由是有居其正而不能

合天下於一者周平王之有呉徐是也有合天下於

一而不得居其正者前丗謂秦爲閏是也由是正統

之論興焉自漢而下至于西晉又推而下之爲宋齊

梁陳自唐而上至於後魏又推而上之則爲夷狄其

帝王之理舛而始終之際不明由是學者疑焉而是