Page:Sibu Congkan0889-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-04.djvu/116

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


日益多周之國地日益蹙至無復天子之制特其號

在爾秦昭襄王五十二年周之君臣稽首自歸於秦

至其後丗遂滅諸侯而一天下此其本末之迹也其

德雖不足而其功力尚不優於魏晉乎始秦之興務

以力勝至於始皇遂悖棄先王之典禮又自推水德

益任法而少恩其制度文爲一作云爲一作文章皆非古而自

是此其所以見黜也夫始皇之不德不過如桀紂桀

紂不廢夏商之統則始皇未可廢秦也其私東晉之

論者曰周遷而東天下遂不能一然仲尼作春秋區

區於尊周而黜呉楚者豈非以其正統之所在乎晉