Page:Sibu Congkan0889-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-04.djvu/117

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


遷而東與周無異而今黜之何哉曰是有說焉較其

德與迹而然耳周之始興其來也遠當其盛也規方

天下爲大小之國衆建諸侯以維王室定其名分使

傳子孫而守之以爲萬丗之計及厲王之亂周室無

君者十四年而天下諸侯不敢僥倖而窺周於此然

後見周德之深而文武周公之作眞聖人之業也况

平王之遷國地雖蹙然周德之在人者未猒而法制

之臨人者未移平王以子繼父自西而東不出王畿

之内一本注西周之地八百里東周六百里以井田之法計之通爲千里之方則正統之

在周也推其德與迹可以不疑夫晉之爲晉與乎周