Page:Sibu Congkan0889-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-04.djvu/122

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


夫梁固不得爲正統而唐晉漢周何以得之今皆黜

之而論者猶以漢爲疑以謂契丹滅晉天下無君而

漢起太原徐驅而入汴與梁唐晉周其迹異矣而今

乃一槩可乎曰較其心迹小異而大同爾且劉知遠

晉之大臣也方晉有契丹之亂也竭其力以救難力

所不勝而不能存晉出於無可柰何則可以少異乎

四國矣漢獨不然自契丹與晉戰者三年矣漢獨髙

拱而視之如齊人之視越人也卒幸其敗亡而取之

及契丹之北也以中國委之許王從益而去從益之

𫝑雖不能存晉然使忠於晉者得而奉之可以冀於