Page:Sibu Congkan0889-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-04.djvu/123

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


有爲也漢乃殺之而後入以是而較其心迹其異於

四國者幾何矧皆未甞合天下於一也其於正統絶

之何疑

   或問

或問子於史記本紀則不僞梁而進之於論正統則

黜梁而絶之君子之信乎後丗者固當如此乎曰孔

子固甞如此也平桓莊之王於春秋則尊之書曰天

王於詩則抑之下同於列國孔子之於此三王者非

固尊於彼而抑於此也其理當然也梁賊亂之君也

欲干天下之正統其爲不可雖不論而可知然謂之