Page:Sibu Congkan0889-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-04.djvu/124

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


僞則甚矣彼有梁之土地臣梁之吏民立梁之宗廟

社稷而能殺生賞罰以制命於梁人則是梁之君矣

安得曰僞哉故於正統則冝絶於其國則不得爲僞

者理當然也豈獨梁哉魏及東晉後魏皆然也堯舜

桀紂皆君也善惡不同而巳凡梁之惡余於史記不

没其實者論之詳矣或者又曰正統之說不見於六

經不道於聖人而子論之何也曰孔孟之時未甞有

說則冝其不道也後丗不勝其說矣其是非予奪

人人自異而使學者惑焉莫知夫所從又有偏王一

德之說而益之五勝之術皆非聖之曲學也自秦漢