Page:Sibu Congkan0889-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-04.djvu/17

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


子馬頭今日向南行

   送渭州王龍圖

漢軍一作十萬控山河玉帳優游暇日多夷狄從來

懷信義廟堂今不用干戈吟餘𦘕角吹殘月醉裏紅

燈炫綺羅此樂直須年少壯嗟余心志已蹉跎

   李留後家聞箏坐上作余少時甞聞一鈞容老樂工箏聲與時人

   所彈絶異云是前朝教坊舊聲其後不復聞至此始復一聞也

不聽哀箏二十年忽逢纎指弄鳴絃緜蠻巧囀花間

舌嗚咽交流冰下泉常謂此聲今已絶問渠從小自

誰傳樽前𥬇我聞彈罷白髪蕭然涕泫然