Page:Sibu Congkan0889-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-04.djvu/18

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   送鄆州李留後

北州遺頌藹嘉聲東土還聞政有成組甲光寒圍夜

帳綵旗風暖看春耕金(⿰釒义)墜𩯭分行立玉麈髙談四

坐傾冨貴常情誰不羡愛君風韻有餘清

   子華學士儤直未滿遽出館伴病夫遂當輪

   𪧐輙成拙句奉呈

萬釘寶帶爛𦝫鐶賜一作宴新陪一𥬇歡金馬並遊

年最少玉堂𥘉直夜猶寒自嗟零一作落凋顔𩯭晚

得飛翔接羽翰今日遽聞催遞𪧐不容多病養衰殘

   禮部貢院閱進士就試自此而下二十首皆禮部貢院唱和一本