Page:Sibu Congkan0889-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-04.djvu/19

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   云凡二十二首盖二首見外集

紫案焚香暖吹輕廣庭清曉席羣英無譁戰士衘枚

勇下筆春蠶食葉聲郷里獻賢光德行朝廷列爵待

公卿自慙衰病心神耗頼有羣公鑒裁一作擇又作識

   和梅聖俞元夕登東樓

遊豫㤙同萬國懽新年佳節候𥘉還華燈爍爍春風

裏黄傘亭亭瑞霧間可愛清光澄夜色遥知喜氣動

天顔自憐曽預一作稱觴列獨𪧐冰㕔夢帝關

   再和

禁城車馬夜喧喧閑繞危欄一作去復還遥望觚稜