Page:Sibu Congkan0893-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-08.djvu/47

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


損泄故隂乗而動縣官入金𡻕幾何小利而大害可

即禁止以寧地道皇祐五年正月㑹靈宫災是𡻕冬

至祀天南郊以三聖並配明年大旱公曰五行火禮

也去𡻕火而今又旱其應在禮此殆郊丘並配之失

也即建言並配非古冝用迭配如𥘉詔其後并州議

建軍爲節鎭公以星土考之曰昔髙辛氏之二子不

相能也堯遷閼伯於商丘主火而商爲宋星遷實沉

於臺駘主水而參爲𣈆星國家受命始於商丘王以

火德又京師當宋之分野而并爲𣈆地參商仇讎之

星今欲崇𣈆非國之利也自宋興平僣僞并最後服