Page:Sibu Congkan0893-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-08.djvu/48

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


太宗削之不使列於方鎭八十年矣謂冝如舊制公

在翰林十年多所𥙷益大扺不爲苟止而妄隨故其

言或用或不用或後卒如其言然天子察公之忠欲

大用者乆矣嘉祐六年八月拜公諫議大夫樞密副

使公旣愼静而當大一作尤顧惜大體而群臣方

建利害多更張庻事以革弊公獨猒之曰變法古人

一作之難不務守祖宗成法而徒紛紛無益於治也

又以謂契丹與中國通好六十餘年自古未有也善

待夷狄者謹爲備而巳今三邊武備多弛牧馬著虛

名於籍可乗而戰者百無一二又謂滄州冝分爲一