Page:Sibu Congkan0898-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-13.djvu/33

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


與昪璟等耳夫正朔者何王者𠩄以加天下而同之

扵一之號也昔周之東其政雖弱而周猶在也故仲

尼以王加正而繩諸侯者幸周在也當唐之亡天祐

虚名與唐俱絶尚安𠩄寓扵天下㢤使幸而有忠唐

之臣不忍去唐而自守雖不中扵事理或可善其誠

心若李氏者果忠唐而不忍弃乎況扵唐亡託虚名

者不獨李氏也王建稱之扵蜀楊行宻稱之扵呉李

茂正亦稱之扵𡵨大抵不為梁屈者皆自託扵虚名

也初梁祖奪昭宗扵岐遂劫而東改天復四年為天

祐而克用與王建怒曰唐為朱氏奪矣天祐非唐號