Page:Sibu Congkan0904-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-19.djvu/56

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


福謹以一元大武柔毛剛鬛粢盛薌合薌萁嘉𬞞嘉

薦醴齊嚴恭備物式薦䖍心髙祖妣簡穆皇后劉氏

配尚饗

   真宗皇帝冊文

嘉祐四年歳次已亥十月壬戌朔十二日癸酉孝

子嗣皇帝臣某敢昭吿于皇考真宗膺符稽古成功

讓徳文明武定章聖元孝皇帝伏以古之以孝而饗

親者氣節旣至感其思心礿禘甞烝禮以時舉然猶

未猒其志也則又大合祖宗而享焉顧惟小子克守

成業治民事神動有不訓是用躬執圭瓚薦其芬芳