Page:Sibu Congkan0909-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-24.djvu/11

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


𫝑然今恩冀之患何縁尚告危急此則減水之利虚

妄可知開六塔者又云可以全回大河使復横壠故

道見今六塔只是分減之水下流無歸已爲濵 徳

博之患若全回大河以入六塔則其害如何此臣故

謂近乎欺罔之繆也臣聞河本一作泥沙無不淤之

理淤澱之𫝑常先下流下流淤髙水行不快乃自上

流低下處決此其常𫝑也然避髙就下水之本性故

河流已棄之道自是難復臣不敢逺引書史廣述河

源只以今所欲復之故道言天禧以來屢決之因𥘉

天禧中河出京東水行於今所謂故道者水旣一作流乎