Page:Sibu Congkan0909-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-24.djvu/12

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


淤澁乃於滑州天臺埽決尋而修塞水復故道未㡬

又於滑州南鐡狗廟決今所謂龍門埽者也其後數年又議修

塞水令復故道巳而又於王楚埽決所決差小與故

道分流然而故道之水終以壅淤故又於横壠大決

是則決河非不能力塞故道非不能力復不乆終必

決於上流者由故道淤髙水不能行故也及横壠旣

決水流就下所以十餘年間河未爲患至慶暦三四

年横隴之水又自下流先淤是時臣爲河北轉運使

海口巳淤一百四十餘里其後遊金赤三河相次又

淤下流旣梗乃又於上流商胡口一作決然則京東