Page:Sibu Congkan0909-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-24.djvu/121

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


路嵐石之間山荒甚多及汾河之側草地亦廣其間草軟水甘最宜養牧此乃唐樓煩監地也可以興置

一監臣以謂推迹而求之則樓煩元池天池三監之地尚冀可得又臣往年奉使河東甞行威勝以東及

遼州平定軍見其不耕之地甚多而河東一路山川深峻水草甚佳其地髙寒必宜馬性及京西路唐汝

之間乆荒之地其數甚廣請下河東京西轉運司遣官訪草地有可以興置監牧則河北諸監有地不宜

馬可行廢罷至於估馬一司利害易見若國家廣捐 --捐金帛則劵馬利厚來者必多若有司惜費則蕃部利

薄馬來寖少然而招誘之方事非一體請遣羣牧司或禮賔院官一人至邊訪蕃部劵馬利害以此三者

參酌商議庻不倉卒輕爲改更以上乃通鑑長編所載與集本頗異

   舉章望之曽鞏王回等充館職狀同前

右臣猥以庸虚過蒙奬任竊惟古人報國之效無先

薦賢雖知人之難愧於不廣而髙材實行亦莫多得