Page:Sibu Congkan0909-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-24.djvu/122

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


苟有所見其敢黙然臣竊見祕書省校書郎章望之

學問通博文辭敏麗不急仕進行義自修東南士子

以爲師範太平州司法參軍曽鞏自爲進士已有時

名其所爲文章流布逺邇志節髙爽自守不回前亳

州衞真縣主簿王回學行純固論議精明尤通史傳

姓氏之書可備顧問此三人者皆一時之秀宜𬒳

廷樂育之仁而或廢處江湖或沉淪州縣不𫉬聞逹

議者惜之其章望之曽鞏王回臣今保舉堪充館閣

職任欲望聖慈特賜甄擢如後不如舉狀臣甘當同

罪謹具狀奏聞伏候勑㫖