Page:Sibu Congkan0909-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-24.djvu/21

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


自河決横瓏以來大名金堤埽嵗𡻕増治及商胡𠕅

決而金堤益大加功獨恩冀之間自商胡決後議者

貪建塞河之䇿未甞留意於堤防是以今河水𫝑

𫝑浸溢今若專意併力於恩冀之間謹治隄防則河

患可禦不至於一作大害所謂其患一者十數年間

今河下流淤塞則上流必有決處此一患而遲者也

今欲塞商胡口使水歸故道治堤修埽功料浩大勞

人費物困弊公𥝠此一患也幸而商胡可塞故道復

歸髙淤難行不過一二年間上流必決此二患而速

者也今六塔河口雖云已有上下約然全塞大河