Page:Sibu Congkan0909-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-24.djvu/22

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


正流爲功不小又開六塔河道治二千餘里堤防移

一縣兩鎮計其功費又大於塞商胡數倍其爲困弊

公私不可勝計此一患也幸而可塞水入六塔而東

横流散溢濵 徳博與齊州之界咸𬒳其害此五州

者素號冨饒河北一路財用所仰今引水注之不惟

五州之民破壞田産河北一路坐見貧虚此二患也

三五年間五州凋弊河流注溢乆又淤髙流行梗

澁則上流必決此三患也所謂爲害而無涯者也

今爲國誤計者本欲除一患而反就三患此臣所不

諭也至如六塔不能容大河横壠故道本以髙淤難