Page:Sibu Congkan0909-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-24.djvu/34

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


仁之心廣爲諮詢冀以消復竊以天人之際影響不

差未有不召而自至之災亦未有巳出而無應之變

其變旣大則其憂亦深臣愚謂非小小有爲可以塞

此大異也必當思宗廟社稷之重察安危禍福之機

追已徃之闕失防未萌之患害如此等事不過一二

而已自古人君必有儲副 作嗣下同所以承宗社之重

而不可闕者也陛下臨御三十餘年而儲嗣未立此

乆闕之典也近聞臣寮多以此事爲言大臣亦甞進

議陛下聖意乆而未決而庸臣愚士知小忠而不知

大體者因以爲異事遂生嫌疑之論此不思之甚也