Page:Sibu Congkan0909-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-24.djvu/35

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


且自古帝王有子至三二十人者甚多材髙年長羅

列於朝者亦衆然爲其君父者莫不皆享無窮之安

豈有所嫌而斥其子耶若陛下鄂王豫王皆在至今

則儲宫之建乆矣世之庸人偶見陛下乆無皇子忽

聞此議遂以云云爾且禮曰一有元良萬國以正蓋

謂定天下之根本上承宗廟之重亦所以絶臣下之

邪謀自古儲嗣所以安人主也若果如庸人嫌疑之

論則是常無儲嗣則人主安有儲嗣則人主危此臣

所謂不思之甚也臣又見自古帝王建立儲嗣旣以

承宗廟之重又以爲國家羙慶之事故毎立太子則