Page:Sibu Congkan0909-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-24.djvu/39

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


是國家之利臣前有封奏其說甚詳具述青未是竒

材但於今世將率中稍可稱耳雖其心不爲惡不幸

爲軍士所喜深恐因此䧟青以禍而爲國家生事欲

乞且罷青樞務任以一州旣以保全青亦爲國家消

未萌之患蓋縁軍中士卒及閭巷人民以至士大夫

間未有不以此事爲言者惟陛下未知之爾臣之前

奏乞留中而出自聖斷若陛下猶以臣言爲疑乞出

臣前奏使執政大臣公議此二者當今之急務也凡

所謂五行災異之學臣雖不深知然其大意可推而

見也五行傳曰簡宗廟則水爲災陛下嚴奉𥙊祀可