Page:Sibu Congkan0909-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-24.djvu/52

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


前而聽察一作之際人主之所難也臣以謂能知聽

察之要則不失之矣何謂其要在先察毀譽之人

若所譽者君子所毀者小人則不害其進用矣若

君子非之小人譽之則可知其人不可用矣一作小人譽之

君子非之則其人可知其不可用矣今有毅然立於朝危言讜一作

不阿人主不附權臣其直節忠誠爲中外素所稱信

者君子也如此等人一無四字皆以昌朝爲非矣宦官宫

女左右使令之人徃徃小人也如此等人一無四字皆以

昌朝爲是矣陛下察此則昌朝爲人可知矣今陛下

之用昌朝與執政大臣謀而用之乎與立朝忠正之