Page:Sibu Congkan0909-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-24.djvu/53

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


一作謀而用之乎與左右近習之臣一作與宦官左右之人

謀而用之乎或不謀於臣下斷自聖心而用之乎昨

聞昌朝隂結宦竪構(“冉”換為“冄”)造事端謀動大臣以圖進用若

陛下與執政大臣謀之則大臣𫝑在一作自處嫌疑必難

啓口若立朝忠正之士則無不以爲非矣其稱譽昌

一作其所稱信以爲可用者不過宦官左右之人爾陛下

用昌朝爲天下而用之乎爲左右之人而用之乎臣

伏思一作陛下必不爲左右之人而用之也然左右

之人謂之近習朝夕出入進見無時其所讒䛕能使

人主不覺其漸昌朝善結宦官人人喜爲稱譽朝一