Page:Sibu Congkan0909-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-24.djvu/54

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


人進一言暮一人進一說無不稱昌朝之善者一有使字

陛下視聽漸熟遂簡在于聖心及將用之時則不必

與謀一有議字也蓋稱薦有漸乆巳熟于聖聦三字一作於聴

是則陛下雖斷自聖心不謀臣下一作於人而用之亦左

右之人積漸稱譽之力也陛下常患近歳以來一無二字

大臣體輕連爲言事者彈擊蓋由用非其人不叶物

議而然也今昌朝身爲大臣見事不能公論乃結交

中貴因内降以起獄一有訟字以此規圗進用竊一作

臺諫方欲論列其過惡而忽有此命命字一作差除是以中

外疑懼物論喧一作騰也今昌朝未來議論一作外議