Page:Sibu Congkan0909-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-24.djvu/57

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


學所貴生徒不至分散伏候勑㫖

   薦布衣蘇洵狀嘉祐五年

右臣猥以庸虚叨塵侍從無所禆𥙷常愧心顔竊慕

古人薦賢推善之意以謂爲時得士亦報國之一端

徃時自國家下詔書戒時文諷勵學者以近古蓋自

天聖迄今二十餘年通經學古履忠守道之士所得

不可勝數而四海之廣不能無山巖草野之遺其自

重者旣伏而不出故朝廷亦莫得而聞此乃如臣等

輩所宜求而上逹也伏見眉州布衣蘇洵履行淳

固性識明逹亦甞一舉有司不中遂退而力學其