Page:Sibu Congkan0909-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-24.djvu/60

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


其實不止聚徒之多爲虚名之羙也伏見福州處士

陳烈清節茂行著自少時晚而益勤乆而愈信非惟

一方學者之所師蓋天下之士皆推尊其道徳謂冝

以禮致之朝廷必有禆𥙷近聞命以官秋使教學於

郷里其禮甚薄未足以稱勵賢旌徳之舉臣今乞以

博士之職召致太學雖未能盡其材亦足以副天下

學者之所欲而成一作朝廷崇賢勸學之實取進止

   再乞召陳烈劄子嘉祐二年

臣甞奏舉福州處士陳烈有道徳可爲博士處之太

學竊聞朝廷命以官秩俾之講說而烈辭讓不起臣