Page:Sibu Congkan0909-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-24.djvu/61

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


亦甞知烈之爲人其學行髙古然非矯激之士一有也字

其所藴蓄亦欲有所施爲況聖恩優異襃賁所及足

以勸天下之爲善者在烈不冝辭避然其進退之際

亦有所難蓋朝廷前命以本州教授彼方辭讓而遽

有國學之召義不得不辭然自古國家樂賢好士未

始不如此在下者逡廵而避讓在上者勤勤而不已

以勵難進之節而天下靡然識上有好賢不倦之心

上下相成以勸風俗臣謂朝廷冝再加優命致烈必

來則於其一作其於進退之際巳足以勉勵媮薄臣今欲

乞未命以官但且召至京師彼必無名辭避俟其旣