Page:Sibu Congkan0909-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-24.djvu/78

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


家人計其一日之中未嘗一時獨處也今陛下日御

前後殿百司奏事者徃徃仰瞻天顔而退其甚幸者

得承一二言之徳音君臣之情不通上下之意不接

其餘在廷之臣儒學侍從之列未聞一人從容親近

於左右入而居内則至於問安侍膳亦闕於朝夕是

則陛下冨有四海之廣躬享萬乗之尊居外則無一

人可親居内則無一人得親此臣所以區區而欲言

也伏況陛下荷祖宗之業承宗廟社稷之重皇子未

降儲位乆虚羣臣屢言大議未決臣前所奏陳以謂

未必立爲儲貳而且飬爲子旣可以徐察其賢否亦