Page:Sibu Congkan0915-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-30.djvu/104

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


時勤伯秋上官鳳季方録事史楊禹孟布衙主記椽

楊綬子長門下功曹裴篤伯安倉曹SKchar任就子優又

有集曹SKchar一作假司馬之𩔖名字多不完其所出

錢不過三百至五百蓋漢世物輕幣重今華嶽孔子

廟碑隂所列亦皆如此其所立祠蓋不知爲何廟也

治平元年夏至日書右真蹟

   後漢劉曜碑一有并 𡻕月未詳隂二字 真蹟

右漢劉曜碑在今鄆州界中文字磨滅僅有存者云

諱曜字季尼年七十三其餘爵里官閥卒𦵏𡻕月皆

不可見字爲漢𨽻亦不甚工惟其銘云天臨大漢錫