Page:Sibu Congkan0915-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-30.djvu/105

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


以明悊碑首題云漢故光禄勲東平無鹽劉府君之

碑以此知爲漢碑也治平元年四月一日書

   後漢北海相景君銘𡻕月見本文

右漢北海相景君銘其碑首題云漢故益州太守北

海相景君銘其餘文字雖往往可讀而漫滅多不成

文故君之名氏邑里官閥皆不可考一作其可見者

云惟漢安二年北海相任城府君卒城下一字不可

識當爲景也漢功臣景丹封櫟陽侯傳子尚尚傳子

苞苞傳子臨以無嗣絶安帝永𥘉中鄧太后紹封苞

弟遽爲監亭侯以續丹後自是而後史不復書而他